Waarom is calcium bij onze vogels een onmisbare schakel?

jongevogel_op_hand_258Calciumvoorziening bij vogels is zeer belangrijk is.
Calciumtekorten bij vogels kunnen tot ernstige gezondheidsproblemen lijden. Vooral tijdens de kweek- en de groeiperiode is het geven van extra calcium aan de vogels aan te bevelen. Bij de pop geeft een tekort aan calcium tijdens de kweekperiode aanleiding tot een slechte vorming van de eischaal en zelfs tot legnood.
Calcium is in deze periode zeer belangrijk voor een goede eischaalvorming maar ook bij de jongen is voor de opbouw van een gezond skelet het verstrekken van calcium een noodzaak.
Bij onvoldoende calcium ontstaat er ontkalking van het skelet en misvorming van de beenderen.

Niet alleen in de kweekperiode maar ook buiten deze periode is calcium een belangrijk mineraal.
Het speelt een belangrijke rol in verschillende lichaamsprocessen zoals bijv. het goed functioneren van het zenuwstelsel.

Het is dus belangrijk voor de gezondheid en het algehele welzijn van uw vogels ervoor te zorgen dat ze regelmatig calcium krijgen.